Sens cierpienia wg Księgi Hioba

Gotowi jesteśmy postawić pytanie: Skoro Hiob nie cierpi za grzechy, to dlaczego cierpi? Teologiczne przesłanie księgi skupia uwagę na myśli, że niewinny człowiek bywa naznaczony cierpieniem, które ma sens w oczach Boga, jakkolwiek po ludzku biorąc jest niepojęte. Ten niewątpliwy sens cierpienia niewinnych podkreśla suwerenność Boga nad ludzkim światem. Przypomina, że nie wolno człowiekowi ustawicznie rozliczać Boga z Jego poczynań. Obecność cierpienia w świecie nie sprzeciwia się Bożej Dobroci i wszechmocy. Cierpienie niewinnego znalazło najpewniejszy i najbardziej przejmujący wyraz w cierpieniach, męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Każdy, kto zadaje pytania o sens cierpienia niewinnych, powinien szukać odpowiedzi w zgłębianiu misterium Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem.