Pieśni

W codzienej modlitwie Kościoła, zwanej Brewiarzem, kolejnym porom dnia jest przypisany odpowiedni zbiór psalmów i pieśni biblijnych. Dzień rozpoczyna Godzina czytańJutrznia, południe uświęca Modlitwa w ciągu dnia, wieczorem Nieszpory i na zakończenie dnia tzw. Kompleta. Każda z tych modlitw zawiera jedn, dwa lub trrzy Psalmy. W Jutrzni, pomiędzy 1-szym i 3-cim Psalmem, odmawiamy Pieśń ze Starego Testamentu. Dwa Psalmy Nieszporów poprzedzają Pieśń z Nowego Testamentu
Układ Pieśni Biblijnych w Brewiarzu
pieśń ST 
– podczas Jutrzni
pieśń NT 
–podczas Nieszporów
Pierwszy tydzień Psałterza
ndz
Dn 3, 57-88. 56
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
Ap 19, 1c-2a. 5b. 7
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga
pon
1 Krn 29, 10-13
Bądź błogosławiony po wszystkie wieki
Ef 1, 3-10
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
wt
Tb 13, 2-10a
Błogosławiony Bóg, który żyje na wieki
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże
śr
Jdt 16, 1-2a. 13-15
Uderzcie w bębny na cześć mego Boga
Kol 1, 11c-20
Z radością dziękujcie Ojcu
czw
Jr 31, 10-14
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego
Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże
pt
Iz 45, 15-25
Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym
Ap 15, 3-4
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła 
so
Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18
Zaśpiewam na cześć Pana, który...
Hbr 5, 5. 7-9
Chrystus nie sam siebie okrył sławą
Drugi tydzień Psałterza
ndz
Dn 3, 52-57
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców
Ef 1, 20b-23a
Alleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
pon
Syr 36, 1-5. 10-13
Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich
1 P 1, 3-9
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
wt
Iz 38, 10-14. 17. 19b-20
Rzekłem: W połowie dni moich
Rz 8, 14-17
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży
śr
1 Sm 2, 1-10
Moje serce raduje się w Panu
Rz 11, 33-36
O głębokości bogactw
czw
Iz 12, 1-6
Wysławiam Cię, Panie
1 Kor 13, 1-8. 13
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów 
pt
Ha 3, 2-4. 13a. 15-19
Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie
1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2
Bóg jest światłością
so
Pwt 32, 1-12
Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem
Flp 2, 6-11
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej
Trzeci tydzień Psałterza
ndz
Dn 3, 57-88. 56
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
Ap 19, 1c-2a. 5b. 7
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga
pon
Iz 2, 2-5
Stanie się na końcu czasów
Ef 1, 3-10
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
wt
Iz 26, 1b-4. 7-9. 12
Mamy miasto potężne
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże
śr
Iz 33, 13-16
Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach
Kol 1, 11c-20
Z radością dziękujcie Ojcu
czw
Iz 40, 10-17
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże
pt
Jr 14, 17-21
Moje oczy łzy wylewają
Ap 15, 3-4
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła 
so
Mdr 9, 1-6. 9-11
Boże moich przodków i Panie miłosierdzia
Hbr 5, 5. 7-9 
Chrystus nie sam siebie okrył sławą
Czwarty tydzień Psałterza
ndz
Dn 3, 52-57
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców
Ef 1, 20b-23a
Alleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
pon
Iz 42, 10-16
Śpiewajcie Panu pieśń nową
1 P 1, 3-9
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
wt
Dn 3, 26-27. 29. 34-41
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych 
Rz 8, 14-17
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży
śr
Iz 61, 10 - 62, 5
Ogromnie weselę się w Panu
Rz 11, 33-36
O głębokości bogactw
czw
Iz 66, 10-14a
Radujcie się razem z Jerozolimą
1 Kor 13, 1-8. 13
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów 
pt
Tb 13, 8-11. 13-16a
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani
1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2
Bóg jest światłością
so
Ez 36, 24-28
Wezmę was spośród ludów
Flp 2, 6-11
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej

Codziennie odmawia się Pieśń Maryi (Łk 1, 46-55 - Wielbi dusza moja Pana) w Nieszporach, Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79 - Błogosławiony Pan, Bóg Izraela) w Jutrzni, i pieśń Symeona (Łk 2, 29-32 - Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju) podczas Komplety.